Kategorija skeniranja

Njemački Times i konvencije

Njemački Times i njemački Cümleler

Njemački perfekt

U ovoj lekciji pod nazivom Njemački Perfekt predavanje dat ćemo kratke informacije o njemačkom savršenom vremenu. Ranije…

Njemačke negativne pretpostavke

U ovoj lekciji vidjet ćemo negativne rečenice na njemačkom jeziku. Tako, na primjer, rečenica "das ist ein Kind" (ovo je dijete)...

Njemački kodovi imena

JEDNOSTAVNE OBIČNE REČENICE NA NJEMAČKOM, STRUKTURA NJEMAČKE REČENICE, TEČAJ IZRADA REČENICA NJEMAČKOG