Kategorija skeniranja

Opća kultura

Članci o općoj kulturi i informacijama

DJEČJA PRAVA

Što su prava djece? prava djece; 20. studenoga vrednuje se u okviru Svjetskog dana dječjih prava iu okviru ljudskih prava. Ovaj koncept je legalan i moralan...

ŠTO SU ZAKONI?

Dužnost je suca najprije ocijeniti zakone i primijeniti ih na konkretan slučaj. Međutim, granica pogreške sudaca pri primjeni zakona uređenih u našem zakonu...